Cloud computing i outsourcing IT: korzyści dla firm wynikające z przenoszenia infrastruktury do chmury

15 02
2024

Cloud computing i outsourcing IT: korzyści dla firm wynikające z przenoszenia infrastruktury do chmury

logo-kwadrat-2-2-2 Author: Maria Janiszewska

W dynamicznym świecie technologii informacyjnych, cloud computing wyłonił się jako rewolucyjna siła, przekształcając sposób, w jaki firmy zarządzają danymi i je przetwarzają. Według 2023 State of the Cloud Report z rozwiązań cloud computing w większości korzystają branże związane z technologią (32%) oraz finansami (20%). Najwięcej z osób, które wzięły udział w badaniu pracuje z chmurą w dziale IT (44%). Ta innowacyjna technologia oferuje wiele korzyści, stając się niezbędnym narzędziem dla firm dążących do modernizacji swojej infrastruktury. W tym artykule zgłębię temat cloud computingu, eksplorując jego korzyści, modele oraz rolę w outsourcingu IT.

W jaki sposób firmy z branży IT wykorzystują rozwiązania chmurowe? 

Firmy z branży IT coraz częściej wykorzystują rozwiązania chmurowe do różnych obszarów pracy. Działania te pozwalają na skalowalność i elastyczność w zarządzaniu zasobami IT. Jest to kluczowe dla firm, które muszą szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynkowe i obciążenia systemów. Ponadto, poprzez korzystanie z usług chmurowych, firmy mogą znacząco obniżyć koszty związane z utrzymaniem infrastruktury IT. Modele oparte na subskrypcjach i płaceniu tylko za wykorzystywane usługi pozwalają na optymalizację wydatków. Analiza danych 2023 State of the Cloud Report pozwala wyciągnąć kilka kluczowych wniosków dotyczących sposobu, w jaki firmy wykorzystują usługi cloud computing. Przyjrzyjmy się im bliżej. 

Popularność Data Warehousing i DBaaS

Wysoki odsetek firm korzystających z Data Warehousing i DBaaS (relacyjne i NoSQL) pokazuje, że zarządzanie danymi i ich analiza są centralnymi aspektami wykorzystania chmury. Dostęp do wydajnych, skalowalnych i elastycznych rozwiązań w zakresie przechowywania i przetwarzania danych jest kluczowym czynnikiem przyciągającym przedsiębiorstwa do chmury. 

Znaczenie usług bezserwerowych i kontenerów

Znaczna liczba firm korzystających z usług bezserwerowych (Serverless) i Container-as-a-Service wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na elastyczność, skalowalność i efektywność kosztową. Konteneryzacja i bezserwerowe architektury pozwalają firmom na szybsze wdrażanie aplikacji i bardziej efektywne zarządzanie zasobami. 

Rozwój technologii AI i IoT w chmurze

Inwestycje w maszynowe uczenie się, AI oraz IoT świadczą o tym, że firmy coraz bardziej zwracają uwagę na innowacje i chcą wykorzystywać najnowsze technologie do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Chmura oferuje platformę umożliwiającą łatwe i skuteczne wdrażanie tych zaawansowanych technologii. 

DRaaS jako kluczowy element strategii biznesowej

Znaczący odsetek firm korzystających z DRaaS (Disaster Recovery as a Service) wskazuje na rosnącą świadomość znaczenia ciągłości działania i zarządzania ryzykiem. Chmura umożliwia firmom implementację bardziej odpornych i skalowalnych strategii odzyskiwania danych po awarii. 

Zostań naszym Klientem

Najważniejsze wyzwania wynikające z korzystania z rozwiązań w chmurze

2023 State of the Cloud Report na temat aktualnych trendów i wyzwań związanych z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych przez firmy, ujawnia kluczowe wyzwania, z którymi zmaga się branża IT. 

3 główne wyzwania to: 

  • Zarządzanie wydatkami na chmurę (82%) – jest to obecnie największe wyzwanie, co wskazuje na rosnącą złożoność i koszty związane z utrzymaniem i skalowaniem infrastruktury w chmurze. Firmy starają się optymalizować koszty i zwiększać efektywność swoich inwestycji w chmurę. 
  • Bezpieczeństwo (79%) – choć spadło na drugie miejsce wśród wyzwań, wciąż pozostaje kluczowym obszarem problemów dla organizacji. Według najnowszego badania „2023 ISC2 Cybersecurity Workforce Study”, globalne zatrudnienie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wzrosło do 5,5 miliona osób, co stanowi wzrost o 8,7% w porównaniu do roku 2022. Mimo tego, luka w obszarze cyberbezpieczeństwa osiągnęła rekordowy poziom, ponieważ potrzebnych jest 4 miliony specjalistów, aby odpowiednio chronić cyfrowe zasoby.
  • Brak zasobów/specjalistycznej wiedzy (78%) – Ten problem podkreśla trudności związane z rekrutacją i utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników IT, którzy są niezbędni do zarządzania i optymalizacji środowisk chmurowych. Firmy borykają się z lukami kompetencyjnymi, które mogą wpływać na efektywność i innowacyjność ich działań w chmurze. Według „2023 ISC2 Cybersecurity Workforce Study” 75% profesjonalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa stwierdziło, że obecny krajobraz zagrożeń jest najbardziej wymagający od ostatnich pięciu lat. Tylko 52% uważa, że ich organizacje mają odpowiednie narzędzia i ludzi do reagowania na incydenty cyberataków.

Dołącz do nas

Rozwój cloud computing a outsourcing IT – jakie są korzyści?

Adopcja technologii chmurowych rośnie, przy czym 97% wszystkich przedsiębiorstw korzysta z usług chmurowych w dowolnej formie, a 48% firm przechowuje swoje najważniejsze i poufne dane w chmurze​​. Mimo istniejących wyzwań, rozwój technologii chmurowej jest niemal gwarantowany – według raportu Gartnera, wydatki na usługi publicznej chmury przekroczą w tym roku 480 miliardów dolarów, a do 2027 roku 1 bilion dolarów.

Takie przewidywania nie są zaskakujące, zważywszy na to, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat chmura zyskała na znaczeniu dzięki swojej zdolności do skalowania, prędkości działania oraz elastyczności. Jakie korzyści wynikają z korzystania z cloud computing w branży IT, szczególnie biorąc pod uwagę outsourcing specjalistów IT?

Efektywność współpracy zdalnej

Środowiska chmurowe ułatwiają lepszą współpracę, pozwalając zdalnym zespołom na dostęp, edycję i udostępnianie dokumentów w dowolnym czasie i miejscu. Sprzyja to lepszej pracy zespołowej i zwiększa płynność poszczególnych zadań. 

Automatyczne aktualizacje i bezpieczeństwo 

Dostawca usług w chmurze zwykle zajmuje się aktualizacjami systemu i konserwacją serwera, co pozwala wewnętrznym zespołom IT skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Usługi w chmurze pozwalają też na odzyskiwanie danych po awariach. Dzięki backupowi, łatwiejsze jest zarządzanie informacjami i utrzymanie zadań w przypadku cyberataku.

Duża dostępność

Cloud computing umożliwia pracownikom dostęp do danych korporacyjnych za pośrednictwem smartfonów i urządzeń. Jest to świetny sposób na to, aby nikt nie został wykluczony z pętli informacyjnej, szczególnie w przypadku gdy firma korzysta z outsourcingu inżynierów IT. 

Efektywność kosztowa

Cloud computing zmniejsza potrzebę znaczących inwestycji kapitałowych w sprzęt i infrastrukturę. Przenosi budżet na bardziej przewidywalny model wydatków operacyjnych, gdzie płacisz za to, czego używasz. To oznacza, że firmy mogą zaoszczędzić na kosztach utrzymania własnej infrastruktury IT. 

Jaka będzie przyszłość cloud computing?

W obliczu nieustannej migracji organizacji w kierunku modernizacji systemów, adaptacji do modeli pracy hybrydowej oraz reagowania na nowe wyzwania, technologie chmurowe nabierają rosnącego znaczenia. Raport Gartnera podkreśla cztery kluczowe trendy, które obecnie kształtują rozwój chmury publicznej: 

  • wszechobecność chmury, 
  • regionalne systemy ekosystemów chmurowych, 
  • zrównoważony rozwój oraz świadomość emisji węgla, 
  • automatycznie programowalną infrastrukturę dostawców usług infrastruktury i platform chmurowych.  

Postęp w dziedzinie bezprzewodowej komunikacji, szczególnie w technologii 5G, dodatkowo wzmacnia popularność rozwiązań opartych na chmurze. Jednocześnie, outsourcing inżynierów IT nigdy nie był tak popularny i przemyślany jak obecnie, co otwiera nowe możliwości dla firm w zakresie efektywnego zarządzania zasobami technologicznymi.  W tych dynamicznych czasach, dla profesjonalistów branży IT, kluczowe staje się zrozumienie i wykorzystanie tych trendów w celu optymalizacji i innowacji w swoich organizacjach.

Źródła:

https://www.isc2.org/Insights/2023/10/ISC2-Reveals-Workforce-Growth-But-Record-Breaking-Gap-4-Million-Cybersecurity-Professionals
https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud-2023-Thanks
https://www.money.pl/gospodarka/chmura-a-bezpieczenstwo-it-6945292788267840a.html
https://www.gartner.com/en/doc/768816-the-future-of-cloud-computing-in-2027-from-technology-to-business-innovation