Wyniki 118 od 118
Wyczyść
Wszystkie lokalizacje
Wyczyść
Wybierz kategorię

Minimalne oczekiwane wynagrodzenie (zł/ miesięcznie)

 

Senior Project Coordinator

SaaS Governance Specialist

Automation Engineer

Data Scientist

Senior Business Analyst (Credit Risk Management)

QA Engineer

Analyst

Manual Tester

Senior .NET Developer

IT Support Specialist

Data Engineer

Performance Test Lead

Agile Business Analyst

Engagement Manager

Senior IT Business Analyst

Test Coordinator

.NET Developer

Senior Mobile DevOps Engineer

Financial Crime Detection Solution Architect

Solution Architect

Business Analyst – Vulnerability Management

Senior Network Engineer

Data Engineer

Network Analyst

IFS Specialist

Globus Developer

Junior IT Analyst

FullStack Developer (Java + Angular)

DataBase Developer

DevSecOps Security Analyst

Java Developer

Technical Writer

IFS Support Specialist (ERP)

Senior Test Automation Developer

UniFlow Configuration Specialist

Technical Project Manager

Technical Product Manager

Vulnerability Management Reporting Analyst

Senior Business Analyst

UX UI Designer

Solution Architect

Lead Infrastructure Architect

Traded Risk Contractor CCR/XVA

Business Manager

Technical Writer

Control Design and Oversight Senior Lead

Senior Tester

Cyber SRE Cryptography Engineer

Cloud FinOps Technical Engineer

Junior UniFlow Configuration Specialist

Senior IT Analyst

Junior Infrastructure Administrator

Informatica Power Center Developer

AWS Cloud Engineer

POD Tech Lead

Business and Systems Analyst – ESB

Dev-Ops (Kafka)

Senior IT PM/ Test Strategist

Senior Business Analyst

Security Engineer – Antimalware Endpoint Security

Senior PMO Manager

PMO

Program Manager

Structured Data Cloud DLP SME

SAP BASIS Consultant – IT/IS Team

Vulnerability Management Operations Analyst

Technology Control Change Manager

Senior Java Developer

Product Owner

Trustee – Markets and Securities Services

Senior Software Developer

Data/Platform Engineer

SDLC Documentation Analyst

Senior Java Developer

GCP Engineer

MLOps Engineer

Treasury Risk SME – Stress Testing

Senior AVP MRM

Business and Project Management Specialist

Vulnerability Assessment SME

Full Stack Developer

Application Engineer

System Engineer specializing in SCCM/Intune

IT Business Support Manager

Senior BigData Developer

Middleware Technical Lead Analyst

Recruitment Team Lead/Senior Recruiter

Senior Project Manager / Capital Markets Expert

Financial Engineer

QA/Manual Tester

MSSQL Application DBA

Senior Production Engineer

Kubernetes Engineering

Data Engineer

Senior Program/Project Manager

Infrastructure Administrator

.NET/ Full Stack Tech Lead

Contact Center Aministrator

Axapta Specialist/Analyst

Big Data Developer

Nearshoring Manager

Recruitment Team Lead

Office Assistant

Business Manager

Ambitious IT Recruiter

Junior Sales Specialist

IT Talent Sourcer

Podczas procesu rekrutacyjnego ITDS kieruje się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, pochodzenie etniczne bądź społeczne, rasę, kolor skóry, język, przynależność do mniejszości narodowych, cechy genetyczne, religię, przekonania, poglądy np. polityczne, status społeczny lub majątkowy, niepełnosprawność, orientację seksualną lub tożsamość płciową. Wszyscy kandydaci zgłaszający się do procesu rekrutacji mają takie same szanse na wykazanie się swoimi umiejętnościami.