Kompetencje przyszłości w branży IT

24 02
2023

Kompetencje przyszłości w branży IT

logo-kwadrat-2-2-2 Author: Justyna Werecka-Panter

Justyna Werecka-Panter – Rekruter z ponad 7 letnim doświadczeniem w branży IT, obecnie również Manager zespołu. Na co dzień skupiona na poszukiwaniu najlepszych programistów różnych specjalizacji oraz na indywidualnym rozwoju pracowników. Doświadczenia zdobyte w wewnętrznych działach HR przekłada na branżę outsourcingową, zachowując przy tym znakomitą jakość kandydatów oraz przyjazny przebieg procesu rekrutacji.

Dynamiczna transformacja cyfrowa, robotyzacja oraz automatyzacja procesów sprawiają, że dotychczasowe kompetencje przedstawicieli branży IT muszą stale ewoluować. Specjaliści z tego sektora kształtują codzienną rzeczywistość i mogłoby się wydawać, że aktualnie mają idealne warunki na rynku pracy. W rzeczywistości, jeśli chcą być konkurencyjni, powinni stale inwestować w rozwój dodatkowych umiejętności. W ten sposób będą w stanie dostosować się do stale zmieniających się wymogów.

Jakie kompetencje przyszłości liczą się w branży IT?

W branży IT stawia się na kompetencje twarde – dobry warsztat programistyczny, znajomość metodologii pracy oraz umiejętność holistycznego spojrzenie na proces wytwarzania oprogramowania to zestaw, który jest świetnym punktem startowym na tej ścieżce kariery. Umiejętności w zakresie programowania stały się już jednak dość powszechne, a co więcej, sporo zadań wykonywanych dawniej przez ludzi zaczyna podlegać procesom automatyzacji. Model pracy zaczyna się przeobrażać, a przydatne zaczynają być uznawane także inne kwalifikacje.

Współcześnie zespoły IT są odpowiedzialne już nie tylko za tworzenie konkretnych produktów, a następnie zapewnianie wsparcia technicznego. Biorą aktywny udział w procesie projektowania nowoczesnych i przyjaznych użytkownikom rozwiązań, W związku z tym współpracują z reprezentantami różnych działów, a co za tym idzie – muszą skutecznie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami. Ich specjalistyczne umiejętności oczywiście nadal są najważniejsze, ale powinny być uzupełnione kompetencjami przyszłości. Raport Światowego Forum Ekonomicznego[1], pośród predykcji 15 najbardziej oczekiwanych umiejętności na rok 2025, poza twardymi kompetencjami, wymienia również takie jak: krytyczne i analityczne myślenie, elastyczność poznawcza, kreatywność, czy inteligencja emocjonalna. Większe znaczenie przykładane zaczyna być także umiejętnościom przywódczym, umiejętności prowadzenia negocjacji czy charyzmie.

Choć raport przedstawia ogólny zarys stanu rynku pracy, przewidywania te w równym stopniu obejmują branżę IT. Już obecnie można zauważyć coraz większe przywiązywanie wagi kompetencjom miękkim oraz ich rozwojowi wśród pracowników. A ten, w porównaniu z podnoszeniem kwalifikacji cyfrowych lub technologicznych, jest trudniejszy do określenia i poddania ocenie. Kompetencje miękkie w dużej mierze są związane z cechami charakterologicznymi, które z kolei przekładają się na zachowanie w grupie, komunikatywność i podejście do pracy zespołowej, które często są motorem innowacyjności. Nawet najlepszy specjalista IT, o szerokiej wiedzy, doświadczeniu oraz zdolnościach technicznych, który będzie obojętny na resztę zespołu i/lub zamknięty na nowe rozwiązania, nie osiągnie możliwie najlepszych rezultatów – najwięcej korzyści można bowiem osiągnąć pracując wraz ze stałym poszukiwaniem oraz eksplorowaniem nieznajomych obszarów.

Specjalistom IT przydadzą się szczególnie:

  • kreatywność – aby proponować innowacyjne rozwiązania, konieczne jest nieszablonowe, oryginalne podejście oraz pomysły. Firmom zależy na tym, by spełniać oczekiwania klientów, ale też zwiększać swoją atrakcyjność – ponieważ sektor dynamicznie się rozwija i z roku na rok powstaje coraz więcej konkurencyjnych podmiotów  oraz produktów;
  • elastyczność poznawcza – zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających warunków. Trudne wydarzenia ostatnich lat ujawniły liczne wyzwania związane np. z nagłą koniecznością przeorganizowania trybu pracy. Do tego sama branża szybko ewoluuje, dlatego specjaliści IT muszą być w stanie błyskawicznie reagować na wszelkie zmiany, by mogli jak najlepiej się do nich dostosować;
  • inteligencja emocjonalna – aktywne zaangażowanie w procesy biznesowe sprawia, że niezbędna jest efektywna komunikacja oraz współpraca z przedstawicielami nie tylko obszaru IT ale także umiejętność przełożenia języka technicznego na język użyteczny również dla osób bez specjalistycznej wiedzy. Kluczowa staje się również łatwość w podejmowaniu współpracy w różnorodnych zespołach w kontekście osobowości oraz umiejętności technicznych, a odpowiednie zarządzanie dynamiką zespołu na różnych poziomach jest tym, co stanowi o jego sukcesie

Naturalnie podstawą dalej jest nadążanie za rozwojem technologii, a w ostatnim czasie cały czas  na znaczeniu zyskują zagadnienia związane z AI oraz Big Data.

Dołącz do nas

Dlaczego warto inwestować w rozwój kompetencji przyszłości w branży IT?

Branża IT jest jedną z tych, w których obserwuje się najbardziej dynamiczny rozwój. Dzięki kompetencjom przyszłości można nadążać za zmieniającymi się warunkami na rynku oraz oczekiwaniami klientów. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni pochylić się nad tym zagadnieniem. W ten sposób pracownicy mogą podnieść swoją wartość na rynku pracy, a pracodawcy – zwiększyć konkurencyjność swojej firmy i osiągać większe zyski.

Do osiągnięcia sukcesu w branży IT coraz bardziej potrzebne są kompetencje przyszłości, które często są niezwiązane z twardymi, technicznymi umiejętnościami. Najlepsi specjaliści powinni więc rozwijać swoją wiedzę oraz doświadczenie, jak również pracować nad innymi obszarami swoich kwalifikacji. Wtedy z łatwością odnajdą się na rynku pracy i będą w stanie aktywnie przyczynić się do jego dalszej ewolucji.