Outsourcing i offshoring IT – czym się różnią? Poznaj przykłady

28 08
2023

Outsourcing i offshoring IT – czym się różnią? Poznaj przykłady

logo-kwadrat-2 Author: Aleksandra Mejer

Aleksandra Mejer – Recruitment Team Lead, 4 lata doświadczenia w branży IT. Obecnie skupia się na budowaniu swojego zespołu oraz aktywnym pozyskiwaniu kandydatów różnych specjalizacji. W swojej codziennej pracy jako priorytet stawia dopasowanie projektów pod oczekiwania kandydatów przy zachowaniu profesjonalnego i przyjaznego przebiegu procesu rekrutacji.

Prowadzenie projektów IT wymaga planowania, organizowania, obsadzania stanowisk w zespole i kierowania nim, kontrolowania zadań, itp. Zarządzanie szerokim szeregiem działań z czasem staje się trudne, a pozyskiwanie i rekrutacja doświadczonych specjalistów jest kosztowna i czasochłonna. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na outsourcing lub offshoring inżynierów IT. Na czym dokładnie polega korzystanie z tych modeli współpracy? Wyjaśnię to w poniższym artykule.

 

Outsourcing specjalistów IT – kompleksowe rozwiązania zewnętrznych firm

Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Polsce brakuje 147 tys. specjalistów IT, aby ich udział wśród wszystkich pracowników był taki sam, jak ten w Unii Europejskiej. Co więcej, nawet 20 proc. firm często musi odmawiać realizacji projektu, ponieważ nie dysponuje wystarczającą liczbą specjalistów. To tylko pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w zakresie usług informatycznych. 

Zamiast rezygnować z projektów lub przeznaczać czas na samodzielne poszukiwanie odpowiednich specjalistów do ich wykonania, warto powierzyć rekrutację zewnętrznej firmie outsourcingowej. Najlepiej takiej, która specjalizuje się w wyszukiwaniu i zatrudnianiu inżynierów IT. W Polsce od 2016 roku jednym z liderów na  rynku w tej branży jest ITDS. Firma koncentruje się na wspieraniu klientów w dostarczaniu projektów IT, rozwoju produktów i intergracji oprogramowania poprzez outsourcing inżynierów IT.

Czy taki model współpracy cieszy się popularnością? Według statystyk liczba firm korzystających z outsourcingu zwiększa się o 20-30 proc. rocznie. Szacuje się, że nakład na takie usługi wynosi 50-100 mld dolarów rocznie, z czego najwięcej wydaje się w USA.

Firmy oferujące outsourcing specjalistów IT biorą na siebie odpowiedzialność za znalezienie i pozyskanie osób do pracy na projektach klientów z wymaganymi kompetencjami i odpowiednim doświadczeniem.  Dzięki temu klienci mogą skupić się na innych zadaniach w obrębie swoich firm. Dzięki outsourcingowi specjalistów IT nie muszą przeprowadzać wewnętrznych rekrutacji, mogą o wiele szybciej znaleźć potrzebnych specjalistów, a nawet zbudować od podstaw nowy zespół projektowy. Outsourcing gwarantuje oszczędność czasu i obniżenie kosztów oraz umożliwia korzystania z wiedzy najlepszych specjalistów w branży. Stąd rosnąca popularność tego rozwiązania.

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing specjalistów IT?

Outsourcing w zakresie usług informatycznych przynosi wiele korzyści dla firm i przedsiębiorstw. Oto kilka powodów, dlaczego warto rozważyć tę opcję:

 • odpowiednie kompetencje – outsourcing pozwala skorzystać z wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, którzy posiadają unikalne umiejętności i doświadczenie;
 • konkurencyjne koszty – decyzja o outsourcingu pociąga za sobą możliwość oszczedności kosztów związanych z pozyskaniem i utrzymaniem wewnętrznego zespołu IT;
 • skalowalność – dzięki temu rozwiązaniu można łatwo dostosować rozmiar zespołu IT do zmieniających się potrzeb projektowych i biznesowych;
 • koncentracja na kluczowych zadaniach – zlecenie zadań IT specjalistom umożliwia fimie skupienie się na swojej działalności i kluczowych aspektach rozwoju;
 • dostęp do nowych technologii – outsourcing umożliwia także korzystanie z zaawansowanych technologii i rozwiązań, które nie zawsze są dostępne wewnętrznie;
 • mniejsze ryzyko – powierzenie przez firmę zarządzania danym projektem zewnętrznemu dostawcy oznacza przekazanie zadań koordynacji i monitoringu postępów, a także decydowanie o strategii projektu oraz jego zabezpieczeniach  przez doświadczonych specjalistów. 

Ostateczny wybór konkretnego zakresu działań zależy od potrzeb i celów klienta.

Zostań naszym Klientem

Offshoring IT – pozyskiwanie specjalistów  z zagranicy

Offshoring IT to praktyka, która ma dwa zakresy działania. Jedna to ta, w której klient biznesowy otwiera filię firmy za granicą i przenosi część lub wszystkie zadania związane z technologią informatyczną do innych krajów. Zazwyczaj są to miejsca odległe geograficznie i kulturowo. Zwykle powodem takiej decyzji jest szukanie oszczędności i osiągnięcie większych korzyści finansowych. Jest to tzw. captive offshoring.

Z drugiej strony, w ramach tego modelu współpracy, firmy zagraniczne decydują się na korzystanie z usług specjalistów IT z innych krajów. Polska jest popularnym kierunkiem – jak wynika z raportu serwisu Emerging Europe, nasz rodzimy sektor IT jest trzecim pod względem konkurencyjności wśród 23 państw Europy Środkowej i Wschodniej (po Estonii i Litwie).

Firmy decydujące się na offshoring IT stoją przed różnymi wyzwaniami, m.in. brakiem dostępnych lub odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów na rynku lokalnym lub cięciami budżetowymi, które zmuszają je do poszukiwania wykwalifikowanych specjalistów dostarczających usługi na bardziej konkurencyjnych stawkach.

Polscy specjaliści IT są znani ze swojego doświadczenia i wysokich kwalifikacji, a także bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Offshoring IT umożliwia im pracę i możliwość rozwoju swoich umiejętności na międzynarodowym rynku, a także zdobywanie doświadczenia i pracę na ciekawych projektach.

Przykłady korzystania z usług polskich specjalistów IT przez firmy zagraniczne

Offshoring polskich specjalistów z branży informatycznej przez międzynarodowe firmy może dotyczyć:

 • powierzenia pracy nad projektem IT specjaliście za granicą: od rozwoju aplikacji po jej testowanie i wdrażanie;
 • ulokowania centrum wsparcia technicznego i obsługi klientów przez inżynierów w wybranej lokalizacji w Polsce;
 • przeniesienia swojej infrastruktury IT, takiej jak serwery, bazy danych, sieci komputerowe itp. oraz powierzenie opieki nad nimi polskim inżynierom;
 • zlecenia przeprowadzenia testów oprogramowania polskiemu dostawcy usług IT;
 • tworzenia i projektowania stron internetowych przez specjalistów z Polski.

Cała działalność offshoringu skupia się na czerpaniu z korzyści związanych z lokalizacją poza macierzystym krajem, aby wykorzystać możliwości, które daje to rozwiązanie.

Outsourcing i offshoring inżynierów IT – jaka jest różnica?

Outsourcing specjalistów IT to model, w ramach którego firma zatrudnia zewnętrznego usługodawcę do wykonywania pewnych czynności lub funkcji – co umożliwia firmom z niego korzystającym skupienie się na swojej podstawowej działalności oraz możliwość współpracy z najlepszymi i najbardziej doświadczonymi inżynierami IT. 

Offshoring specjalistów IT polega na korzystaniu z usług lokalnych inżynierów przez firmy zagraniczne. Powody skłaniające do podjęcia decyzji o offshoringu potwierdzają raporty porównujące charakterystyki rynków danych państw. Realizacja produktów IT w Polsce jest typowo o 30% tańsza w porównaniu z USA, a koszty pracy niższe średnio o 20-25% w porównaniu z Europą Zachodnią i Wielką Brytanią. Dokładne różnice stawek pozostają zależne od umiejętności i poziomu doświadczenia danych spejcalistów IT czy rodzaju umowy, jednak ogólny zarys przedstawia potencjalne oszczędności przy podjęciu decyzji o offshoringu z uwzględnieniem Polski. Dodając do tego zahamowanie wzrostu płac w ostatnich latach, outsourcing i offshoring w Polsce stał się bardziej przewidywalny pod względem kosztów. 

Polska znajduje się obecnie wśród trzech najbardziej konkurencyjnych rynków dla branży IT w Europie Środkowej i Wschodniej. Ten dynamiczny sektor zatrudnia ponad pół miliona wykwalifikowanych pracowników, a jego udział w eksporcie wynosi blisko 10 mld euro, stanowiąc 1,7 procent PKB kraju. Polska zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem atrakcyjności dla outsourcingu IT – zaraz po Indiach i obok Filipin. Na trzecim miejscu ex aequo znalazły się Egipt z Malezją. Jak stwierdza raport PARP, rodzimy sektor IT/ITC i eksport usług stale rośnie, podczas gdy dostępność finansowania startupów i venture capital się rozszerza. A to przekłada się na rosnące przychody.

Offshoring i outsourcing IT mają szansę na powodzenie tylko przy korzystaniu z usług profesjonalnej firmy outsourcingowej, dzięki której można znaleźć dokładnie takich kandydatów, jakich się poszukuje – jedocześnie pozwalając firmom na skupienie swoich działań na tym, co dla nich najważniejsze.