Wyczyść
Wszystkie lokalizacje
Wyczyść
Wybierz kategorię

Minimalne oczekiwane wynagrodzenie (zł/ miesięcznie)

Wyniki 80 od 80

 

OpenAM Engineer

React Developer

Technical Analyst

Business Analyst (MS Dynamics 365)

PHP Developer

DAO Data Delivery Standards Manager

PMO Delivery Manager

Senior Software Engineer

System Engineer

Product Owner

Nearshoring Manager

Python Engineer

PMO IT Assurance (with French)

PMO / Project Manager

Business/System Analyst

PowerBi Developer

Senior Testing Analyst

Business Relationship Manager

Nearshoring Director

Scala Spark Engineer

Project Manager/Project Coordinator

Data Scientist

Data Engineer

DevOps Team Lead Engineer

Senior Business Analyst

Senior Business Analyst (DAO ILM)

Data Warehouse Analyst

Cobol Developer

Data Engineer

Google Kubernetes Engineer

Recruitment Team Lead

Cyber Security Expert (XSOAR)

Tech Lead

Data Architect

Metadata Specialist

Data Engineering Team Leader

Data Quality Specialist

AI Solutions Delivery Officer

AI Product Owner

Solution Delivery Design Section Head

Head of Predictive Modeling and Data Science

RPA Specialist

Data Science Specialist

Senior Backup Engineer

Database Developer (Oracle)

QA

Solution Design Analyst

IBM API Expert

Scrum Master

Data Modeller

Production Support Engineer

Business Manager

Ambitious IT Recruiter

Junior Sales Specialist

IT Talent Sourcer

Podczas procesu rekrutacyjnego ITDS kieruje się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, pochodzenie etniczne bądź społeczne, rasę, kolor skóry, język, przynależność do mniejszości narodowych, cechy genetyczne, religię, przekonania, poglądy np. polityczne, status społeczny lub majątkowy, niepełnosprawność, orientację seksualną lub tożsamość płciową. Wszyscy kandydaci zgłaszający się do procesu rekrutacji mają takie same szanse na wykazanie się swoimi umiejętnościami.