Przyszłość sztucznej inteligencji w outsourcingu IT: wykorzystanie AI do optymalizacji procesów

29 02
2024

Przyszłość sztucznej inteligencji w outsourcingu IT: wykorzystanie AI do optymalizacji procesów

logo-kwadrat-2-2-2 Author: Maciej Kołodziejski

Maciej Kołodziejski – Od ponad 4 lat związany z branżą IT. Początkowo koncentrował się na dystrybucji i dopasowaniu najlepszych rozwiązań systemowo/sprzętowych, obecnie pracuje jako Business Manager w ITDS. Posiada ponad 6-letnie doświadczenie w zarządzaniu relacjami z kluczowymi klientami. Aktualnie skupia się na odpowiadaniu na potrzeby globalnych instytucji bankowych w obszarach rekrutacji i zarządzania projektami. Absolwent Politechniki Częstochowskiej na kierunku Informatyka – Technologie Internetowe i Techniki Multimedialne.

Obecnie technologie ewoluują z niewiarygodną prędkością, a sztuczna inteligencja wyrasta na jedno z najbardziej znaczących narzędzi w IT. Od automatyzacji prostych zadań, po podejmowanie złożonych decyzji biznesowych -AI ma potencjał do redefiniowania branżowych norm i ustanawiania nowych standardów efektywności pracy. W tym artykule przeanalizuję, jak firmy z tej branży mogą wykorzystać AI do optymalizacji swoich procesów outsourcingowych, zwiększając tym samym ich konkurencyjność i innowacyjność na rynku globalnym.

Rozwój rynku IT w Polsce w 2023 roku

Sektor IT w Polsce doświadczył znaczącego wzrostu w 2023 roku, zdobywając reputację „centrum IT Europy”. Z największą liczbą krajowych firm IT na kontynencie, sektor ten przyczynia się do 8-9% PKB kraju, osiągając wartość około 70-85 miliardów PLN. Szczególnie rośnie udział oprogramowania i usług IT, które stanowią około dwóch trzecich tego rynku, z tendencją wzrostową do 70%.  

Polska jest miejscem dla około 50 000 firm software’owych. Przyciągnęła znaczące inwestycje od międzynarodowych korporacji, w tym od dużych marek takich jak Google, Samsung i Intel, które założyły w Polsce swoje centra B+R. Kluczowym czynnikiem sukcesu polskiego sektora IT jest dostępność wysoce wykwalifikowanych specjalistów, z programistami plasującymi się wśród najbardziej utalentowanych na świecie.  Mimo tych postępów, Polska stoi przed wyzwaniami w pełnej integracji technologii w firmach, co wpływa na jej ranking DESI (główne narzędzie stosowane przez Komisję Europejską do mierzenia poziomu cyfryzacji w krajach UE).  Podkreśla to potrzebę zwiększenia inwestycji w transformację cyfrową i integrację technologii, aby napędzać przyszły rozwój rynku.

Zostań naszym Klientem

W jakiś sposób rozwój AI wpłynął na branżę IT?

Rozwój AI w branży IT prowadzi do zwiększonej automatyzacji i efektywności procesów, wymagając jednocześnie od specjalistów IT adaptacji i rozwijania nowych umiejętności. Wzrost zastosowania AI jest widoczny w rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów w dziedzinach takich jak uczenie maszynowe i analiza danych, co potwierdzają dane rynkowe. Blisko połowa respondentów dostrzega wzrost zastosowań AI i eskalujące zapotrzebowanie na ekspertów z tego obszaru​​.

W jakich obszarach AI ma bezpośredni wpływ na branżę IT?

AI przynosi branży IT zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości, wymagając od specjalistów IT adaptacji i rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami.

 • Automatyzacja i efektywność procesów: w kontekście rozwoju oprogramowania, AI może wspierać w identyfikacji i naprawie błędów w kodzie, co przyspiesza proces tworzenia i testowania aplikacji​​. 
 • Podejmowanie decyzji oparte na danych: Dzięki możliwościom przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych, AI umożliwia firmom podejmowanie bardziej świadomych decyzji. W branży IT może to przekładać się na lepsze zrozumienie potrzeb klientów, optymalizację wydajności systemów, czy nawet przewidywanie trendów rynkowych​​. 
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych: AI odgrywa ważną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa systemów IT. Algorytmy mogą wykrywać i reagować na cyberzagrożenia szybciej niż tradycyjne metody, co zwiększa ochronę danych i minimalizuje ryzyko przerw w działalności biznesowej​​. 
 • Wpływ na rozwój talentów IT: W branży IT rośnie zapotrzebowanie na umiejętności związane z AI. Pojawiają się nowe specjalizacje, takie jak inżynierowie danych czy specjaliści od uczenia maszynowego, co prowadzi do ewolucji rynku pracy w IT​​​​. 
 • Obawy i możliwości związane z AI: W branży IT istnieją obawy dotyczące wpływu AI na rynek pracy, jednak jak dotąd technologia ta stworzyła więcej miejsc pracy niż wyeliminowała. Specjaliści planują edukować się w obszarze wykorzystania narzędzi AI, a pracodawcy wprowadzają ścieżki upskillingu i reskillingu dla pracowników​​. 
 • AI a rola programistów: Obecnie AI może przejąć wykonanie rutynowych, prostych działań, takich jak generowanie fragmentów kodu czy wykonywanie testów. Jednak nadal potrzebny jest wykwalifikowany pracownik do obsługi i kontroli AI. Programiści posiadają unikalne zdolności do rozumienia kontekstu i podejmowania świadomych decyzji, co daje im przewagę nad sztuczną inteligencją​

Dołącz do nas

W jaki sposób AI wpływa na rozwój i optymalizację outsourcingu inżynierów IT?

Analiza danych przez AI dostarcza cenne informacje na temat wydajności zespołów. Dzięki temu organizacje mogą szybciej i efektywniej pozyskiwać, zarządzać i wykorzystywać zasoby ludzkie. Pomaga to w doskonaleniu procesów outsourcingu i podnoszeniu jakości usług IT. Oto trzy wyszczególnione procesy wraz z odpowiednimi narzędziami do ich zarządzania:

Zarządzanie projektami i automatyzacja przepływu pracy

Narzędzia takie jak Jira, Asana, SysAid, LLMs wzbogacone o AI, mogą układać harmonogramy projektów, automatycznie przydzielać zadania na podstawie dopasowania umiejętności i optymalizować alokację zasobów. Oto kluczowe aspekty, w jaki sposób AI pomaga zoptymalizować te obszary:  

 • Lepsza priorytetyzacja zadań: AI analizuje parametry zadań i inteligentnie kategoryzuje je na podstawie terminów i dostępności zasobów. Ta automatyzacja nie tylko optymalizuje produktywność zespołu, ale także zapewnia, że krytyczne zadania projektowe otrzymują należną uwagę​​. Proces ten redukuje opóźnienia wynikające z niewłaściwej alokacji zasobów​​.
 • Bezproblemowa współpraca zespołowa: zintegrowane z platformami współpracy Natural Language Processing (NLP) przyczynia się do lepszego zrozumienia i interpretacji rozmów zespołowych, podsumowywania dyskusji oraz wyodrębniania kluczowych informacji. To z kolei sprawia, że interakcje są bardziej efektywne i zwiększa się przejrzystość komunikacji wśród pracowników. 
 • Wirtualni asystenci AI: Asystenci obsługują zadania administracyjne, od planowania spotkań po wysyłanie przypomnień o zadaniach, co pozwala menedżerom projektów skupić się na strategicznych decyzjach i kluczowych zadaniach​​. 
 • Wnioski oparte na danych: AI oferuje menedżerom projektów predykcyjne wglądy, które poprawiają proces podejmowania decyzji. Pomaga to w identyfikowaniu potencjalnego ryzyka. 

Cyberbezpieczeństwo

W kontekście outsourcingu inżynierów IT, cyberbezpieczeństwo staje się coraz ważniejsze ze względu na rosnącą liczbę ataków. Organizacje inwestują w AI, aby pomóc profesjonalistom ds. cyberbezpieczeństwa identyfikować potencjalne zagrożenia, podejmować środki ochronne i przyspieszać czas reakcji. Oto kilka narzędzi AI, które się do tego przyczyniają. 

 • IBM Security QRadar

Wykorzystuje sztuczną inteligencję IBM, aby automatycznie prowadzić dochodzenie w sprawie cyberataków, wykrywa zagrożenia o wyższym ryzyku i priorytetyzuje listę dochodzeń​​. 

 • Sophos’ Intercept X

Narzędzie wykorzystuje AI do monitorowania zachowań i aktywności w celu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia komputerowe. Działa przez analizę ruchu sieciowego i zachowań aplikacji, identyfikację malware’u, automatyczną reakcję na zagrożenia oraz ciągłe doskonalenie się dzięki adaptacyjnej ochronie.

 • Cognito od firmy Vectra AI

Jest to system wykrywania i reagowania na zagrożenia napędzany przez AI w chmurze, centrum danych, IoT i sieciach przedsiębiorstw. W czasie rzeczywistym gromadzi, identyfikuje i priorytetyzuje największe ryzyka oraz wysyła automatyczne alerty do pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo​​.

Rozwój oprogramowania i przegląd kodu

Narzędzia oparte na AI przynoszą nową erę automatyzacji, efektywności i optymalizacji, umożliwiając organizacjom bardziej efektywne i ekonomiczne wykonywanie zadań, które wcześniej były czasochłonne i wymagały dużej ilości pracy. W kontekście konkretnych trendów i technologii w rozwoju oprogramowania opartym na AI, ważną rolę grają platformy i narzędzia do rozwoju oprogramowania używające sztucznej inteligencji

Przegląd kodu to zautomatyzowany proces. Wykorzystuje modele uczenia maszynowego do identyfikacji i naprawiania błędów, optymalizacji wydajności kodu i formułowania zaleceń dotyczących jego poprawy​​. Rozwój oprogramowania i przegląd kodu to kluczowe obszary, w których narzędzia AI znacznie wpływają na outsourcing IT. Oto sposoby na wykorzystanie narzędzi AI w tych dziedzinach.

 • Automatyzacja i efektywność: Narzędzia AI, takie jak generatory kodu, mogą automatyzować powtarzalne i rutynowe zadania. Pozwala to programistom na skupienie się na bardziej złożonych i twórczych aspektach projektowania oprogramowania. 
 • Inteligentne sugestie kodu: AI może sugerować optymalizacje i poprawki kodu w czasie rzeczywistym, co przyspiesza proces tworzenia i poprawia jakość kodu. 
 • Rozwój umiejętności: Programiści mogą się uczyć nowych technik i narzędzi AI, rozwijając swoje umiejętności i dostosowując się do ewoluującej technologii​​. 
 • Usprawnienie procesów kontroli jakości: AI może pomóc w tworzeniu bardziej kompleksowych przypadków testowych. W tym przypadku sztuczna inteligencja analizuje duże wolumeny kodu, by zidentyfikować wzorce i potencjalne problemy, sugerując poprawki i ulepszenia, które mogą zwiększyć wydajność i niezawodność oprogramowania. 

Podsumowując – korzyści wynikające z integracji AI w outsourcingu IT są wielowymiarowe. Obejmują nie tylko aspekty operacyjne i biznesowe, ale również wpływające na bezpieczeństwo, innowacyjność i konkurencyjność na rynku. To dziedzina, która ciągle się rozwija, tworząc nowe oferty pracy w IT. ITDS poszukuje właściwych osób, które uzupełnią zespoły pracujące przy ciekawych i rozwojowych projektach dla naszych klientów z różnych branż.  Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie!

Źródła:

https://bank.pl/cyfrowy-lider-regionu-stan-polskiego-sektora-it/
https://cyberdefence24.pl/polityka-i-prawo/polska-nadal-nisko-w-rankingu-desi-cyfryzacja-kprm-podaje-przyczyny
https://itwiz.pl/co-przyniesie-2024-rok-w-cyberbezpieczenstwie/