Rola Business Analyst – czym zajmuje się osoba na tym stanowisku?

08 02
2023

Rola Business Analyst – czym zajmuje się osoba na tym stanowisku?

logo-kwadrat Author: Jan Zwoliński

Jan Zwoliński – Business Analyst, związany z bankowością od początku kariery. Wcześniej specjalista wyceny funduszy inwestycyjnych. W ITDS od 2020 roku. Obecnie pracuje w banku HSBC jako Business/System Analyst, rozwijając aplikacje na jednym z rynków europejskich.

Outsourcing inżynierów IT pozwala firmom uzyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy, technologii i zasobów bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników lub inwestowania w kosztowną infrastruktuę. Aby jak najlepiej zarządzać takimi projektami, wykorzystuje się wiedzę i umiejętności wykwalifikowanych specjalistów – np. tych na stanowisku Business Analyst. W tekście przedstawię specyfikę tego stanowiska.

Business Analyst – kim jest?

Business Analyst pełni rolę „pomostu” pomiędzy zespołem technicznym, a interesariuszami biznesowymi, jeśli chodzi o projektowanie i rozwój produktów cyfrowych. Analizuje potrzeby użytkowników, cele interesariuszy, istniejące produkty, trendy technologiczne, przewagę konkurencyjną, warunki rynkowe i wiele innych. To pomaga opracować strategie, które maksymalizują sukcesy prowadzonych projektów. Dodatkowo, analityk jest odpowiedzialny za przekazywanie ustaleń zarówno zespołom technicznym, jak i interesariuszom – tak, aby wszyscy zaangażowani jasno rozumieli, czego oczekuje się od nich na każdym etapie projektu.

Analitycy Biznesowi wykorzystują również swoją wiedzę do identyfikacji potencjalnych problemów lub zagrożeń przed wprowadzeniem produktu na rynek. W ten sposób mogą zapobiegać wszelkim problemom, zanim staną się one poważnym zagrożeniem dla powodzenia projektu. Ponadto, Analityk Biznesowy może zapewnić cenny wgląd w interakcję użytkowników z produktami cyfrowymi poprzez analizę opinii użytkowników i danych zebranych z raportów analitycznych. Pozwala to na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących tego, jakie funkcje lub zmiany należy wdrożyć, aby produkt spełniał swoje zamierzone cele.

Czym zajmuje się Analityk Biznesowy?

Analityk Biznesowy odgrywa istotną rolę w rozwoju każdego projektu dotyczącego rozwiązań IT. Jest zadaniem jest  m.in. zapewnienie, że wszystkie wymagania są dokładnie przetłumaczone na specyfikacje funkcjonalne, które zapewniają jasne zrozumienie pożądanego produktu lub usługi.

Zadaniem Analityka Biznesowego jest też monitorowanie postępów w  procesie rozwoju projektu. Ma to na celu zapewnić, że wszystkie wymagania są spełnione zgodnie z planem. Posiada on do dyspozycji różne narzędzia, które pomagają mu ocenić bieżące procesy i zidentyfikować obszary do poprawy.

Poprzez bliskie relacje z interesariuszami, może zapewnić, że cele klienta i cele firm zapewniających outsourcing są zbieżne. Ostatecznie, skuteczni Analitycy tworzą środowisko, w którym projekty przebiegają płynnie, dotrzymując terminów i zapewniając wysokie wyniki swoim klientom.

Wreszcie, Analitycy Biznesowi często podejmują dodatkowe obowiązki, takie jak szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z określonego produktu lub systemu oprogramowania. Tworzą dokumentację, taką jak podręczniki lub samouczki. Monitorują metryki wydajności i prowadzą badania użytkowników. Zasadniczo wszystko, co jest związane z pomaganiem firmom w osiąganiu ich celów za pomocą technologii, jest w sferze odpowiedzialności Analityka Biznesowego.

Jakie kompetencje są kluczowe na stanowisku Analityka Biznesowego?

Kandydat zatrudniony na stanowisku Analityka musi być dobrze zorientowany w procesach zarządzania projektami, zasadach obsługi klienta oraz procedurach kontroli zmian. Pełni też funkcję  interpretatora, mediatora, pośrednika, który przekazuje wymagania biznesowe od klientów do teamów developerskich.

Oto kwalifikacje potrzebne do zostania Business Analyst:

 • Wiedza i umiejętności techniczne.
 • Zrozumienie zasad projektowania i analizy systemów.
 • Doskonała umiejętność zarządzania czasem i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się wymagań.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji z klientami.
 • Znajomość technik i narzędzi zarządzania projektami.
 • Znajomość metodologii Agile/Scrum.
 • Znajomość struktur baz danych i zapytań SQL.
 • Doświadczenie w testowaniu oprogramowania.
 • Znajomość UML (Unified Modeling Language).
 • Znajomość odpowiednich ram regulacyjnych i najlepszych praktyk.
 • Doświadczenie z narzędziami do raportowania i ETL (Extract, Transform and Load).

Rekruterzy poszukujący kandydatów na stanowisko Business Analyst najczęściej wybierają osoby potrafiące wykazać się wysokim poziomem profesjonalizmu przez cały czas prowadzenia działań biznesowych, w celu utrzymania pozytywnych relacji z klientami.

W znalezieniu pracy w tym zawodzie z pewnością niezwykle pomocna jest również znajomość branży, którą reprezentuje firma prowadząca rekrutację. Dzięki temu można bowiem bardziej świadomie nadzorować sytuację w przedsiębiorstwie oraz czynnie brać udział w planowaniu i prowadzeniu istotnych procesów biznesowych. Przydatna jest też niewątpliwie dobra znajomość języka lub języków obcych, szczególnie w przypadku międzynarodowych firm.

Dołącz do nas

Ile zarabia Business Analyst?

Wysokość zarobków osoby na stanowisku Business Analyst jest zależna od wielu czynników, m.in. wielkości firmy, zakresu obowiązków, wykształcenia, doświadczenia czy województwa. Z reguły jest to jednak bardzo dobrze opłacany zawód, w którym pensja może nawet kilkukrotnie przewyższyć średnią krajową. Najczęściej oferty dla doświadczonych analityków zamykają się w przedziale od 14 do 16 tysięcy złotych netto, a awans na wyższe stanowisko gwarantuje znaczną podwyżkę.

W wielu przypadkach Analitycy Biznesowi są zachęcani przez pracodawców licznymi benefitami pozapłacowymi, np. pakietami opieki medycznej, karnetami na siłownię, kursami językowymi czy szkoleniami specjalistycznymi. Dodatkowo, często mają możliwość wyboru modelu rozliczeniowego. Ze względu na specyfikę wykonywanych obowiązków, obserwuje się też dużą dowolność w kwestii trybu pracy. Zgodnie ze swoimi preferencjami czy możliwościami, Analityk może z powodzeniem pracować stacjonarnie, hybrydowo lub całkowicie zdalnie.

Jakie są perspektywy rozwoju dla Analityka Biznesowego?

Perspektywy wzrostu dla zawodu Analityka Biznesowego są duże. Według U.S. Bureau of Labor Statistics, przewiduje się, że zatrudnienie w tym sektorze wzrośnie o 16% od 2019 do 2029 roku. Czyli szybciej niż średnie tempo dla wszystkich innych zawodów.

Oczekuje się, że zapotrzebowanie na Analityków będzie rosło, ponieważ organizacje coraz częściej polegają na rozwiązaniach opartych na technologii w codziennych operacjach. Wraz z rozwojem inicjatyw związanych z transformacją cyfrową, firmy zwracają się do specjalistów, którzy mogą zapewnić im odpowiednie rozwiązania.

Analitycy Biznesowi mają wiele możliwości rozwoju kariery, a co za tym idzie, adekwatne zarobki. Ambitny, zdolny pracownik z czasem ma szansę awansować na stanowisko seniorskie, a później kierownicze, aż do poziomu dyrektora całego działu. Zdarza się również, że najlepszym specjalistom ostatecznie oferuje się rolę Project Managera. Niektórzy wolą z kolei skupić się na ścieżce związanej stricte z zagadnieniami z dziedziny informatyki, przez co pełnią rolę Analityka Systemowego, a następnie obejmują stanowiska managerskie i dyrektorskie w działach IT.

Podsumowanie

Analityk Biznesowy odgrywa istotną rolę w pomaganiu firmom w wykorzystaniu technologii dla celów biznesowych. Zatrudnienie na tym stanowisku osoby dedykowanej ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Analityk jest ekspertem w rozumieniu złożonych procesów biznesowych i może pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy lub rozwoju. Taka osoba jest również biegła w analizowaniu danych, prowadzeniu badań i znajdowaniu rozwiązań, które spełniają oczekiwania klientów. Rola Analityka Biznesowego sprawia, że zatrudnianie doświadczonej osoby na tym stanowisku jest nieocenionym atutem, jeśli chodzi o tworzenie efektywnych produktów cyfrowych.