Czego unikać przy outsourcingu pracowników IT?

20 07
2023

Czego unikać przy outsourcingu pracowników IT?

logo-kwadrat-2 Author: Dominika Jakubaszek

Dominika Jakubaszek – Business Manager – Jako niezastąpiony członek naszego warszawskiego zespołu Sprzedaży i Rozwoju Biznesu, na co dzień dba o długotrwałe relacje zarówno z naszymi Klientami jak i Konsultantami. Jej imponująca etyka pracy i ambicja pozwoliły na zbudowanie solidnego portfolio specjalistów IT.

Coraz więcej departamentów poszczególnych firm uzależnia swoją działalność od zewnętrznych usługodawców. Nie inaczej jest w branży IT. Rośnie zainteresowanie outsourcingiem specjalistów, którzy zajmą się systemami informatycznymi, tworzeniem aplikacji, niestandardowym oprogramowaniem, konserwacją systemów bezpieczeństwa, wspieraniem infrastruktury sieciowej, itp. Od razu nasuwa się pytanie: jak mądrze wykorzystać zewnętrzne usługi i uniknąć błędów? Odpowiem na nie w poniższym artykule!

 

Rośnie siła outsourcingu pracowników IT

Według jednego z najnowszych raportów Bulldogjob, najwięcej specjalistów z branży IT, bo aż 72 proc. znalazło pracę w firmach, które zajmują się outsourcingiem usług informatycznych na rzecz innych podmiotów. Z tego 34 proc. sprzedawało je w postaci produktu lub usługi, a 28 proc. pracowało nad oprogramowaniem wykorzystywanym wewnętrznie. Takie dane tylko potwierdzają rosnące zainteresowanie outsourcingiem inżynierów IT. 

W ostatnich latach zmienił się nieco charakter takiej działalności. W klasycznym ujęciu, branża informatyczna korzystała najczęściej z zewnętrznych usług dostawy sprzętu, zarządzania serwerami, sieci, linii kodów, centrów danych itp. Nowa era położyła nacisk na model współpracy oparty na outsourcingu specjalistów. Nic dziwnego, bo faktycznie jest to najbardziej elastyczny sposób rozwoju zespołu IT przy jednoczesnej redukcji kosztów i wykorzystaniu potencjału najlepszych ekspertów. Jednak takie działanie niesie za sobą też pewne ograniczenia. 

Czego unikać przy outsourcingu pracowników IT?

Wypracowanie dobrych praktyk skutecznej współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi, którzy specjalizują się w outsourcingu talentów IT, to podstawa zadowolenia z tego modelu kooperacji. 

Czego się wystrzegać, aby cały proces był skuteczny i opłacalny? Oto kilka ważnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę.

  • Brak sprecyzowanej umowy z wyszczególnionymi zasadami współpracy z partnerem biznesowym, który świadczy usługi outsourcingu pracowników IT. To niekiedy sprawia, że oczekiwania i wymagania firmy, które korzystają z takich usług, różnią się od tych, które niż pierwotnie zakładała umowa.
  • Niezrozumienie zasad współpracy. By uniknąć sytuacji, gdy jedna ze stron oczekuje więcej, niż przewidują ustalenia umowy, warto pochylić się nad zrozumieniem wszystkich jej zapisów. Ważna jest dokładna interpretacja tego, co zostało ustalone i zapisane na etapie określania zasad współpracy.
  • Brak wskazania osoby odpowiedzialnej za współpracę z partnerem outsourcingowym, która zajmie się wdrażaniem nowych rozwiązań. Często prowadzi to do niepotrzebnego chaosu i zaburzenia komunikacji biznesowej. 
  • Nieinformowanie o zmieniających się wymaganiach i nieefektywna komunikacja. Firma outsourcingowa jako partner biznesowy musi być informowana o wszelkich zmianach w przedsiębiorstwie, wymogach stawianych kontraktorowi i oczekiwaniach, które mogą wpłynąć na efektywność współpracy. Nieprzekazywanie aktualnych danych pracownikowi to główny błąd, który popełniają firmy korzystające z outsourcingu IT. Osoba z zewnątrz musi być na bieżąco informowana o wszystkich kwestiach, które mogą wpłynąć na bieg jej pracy. Ważne jest też trzymanie się ustalonych kanałów komunikacji z pracownikiem. 
  • Zamykanie się na wskazówki i rady outsourcingowego partnera w procesie rekrutacyjnym. Branża IT jest jedną z tych, w których obserwuje się dynamiczny rozwój. Warto więc przekazać kompetencję poszukiwania odpowiednich specjalistów firmie, która dysponuje profesjonalnym zapleczem, wiedzą i doświadczeniem w wyszukiwaniu najlepszych kandydatów z rynku pracy.

Warto również pamiętać, że znajomość prawa outsourcingu i pracy jest niezbędna. Na przykład kwestie przestrzegania czasu pracy, zawarcia konkretnego rodzaju umowy (np. na czas określony) czy też zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, wymagają dokładnego sprecyzowania w zapisach umowy. Dlatego, przy przygotowywaniu umowy i określaniu jej zakresu, niezbędna może być konsultacja z działem prawnym firmy lub zaczerpnięcie z zewnętrznej porady prawnej. 

Zostań naszym Klientem

Kto nie ryzykuje, ten… nie ma odpowiedniej kadry

Czy outsourcing pracowników IT to ryzyko? Jak w przypadku każdego modelu współpracy, podstawą jest rzetelny partner biznesowy. Jeśli nawiążemy relację z renomowaną i profesjonalną firmą, nie powinniśmy obawiać się o efekty. Współpraca z ITDS zawsze uwzględnienia oczekiwania zarówno specjalistów IT, jak i klientów biznesowych.

Outsourcing inżynierów IT daje realne możliwości skorzystania z wiedzy i umiejętności wykwalifikowanych specjalistów, których nie trzeba zatrudniać w firmie na stałe, oraz wiąże się z redukcją kosztów związanych z ich sourcingiem, rekrutacją i onboardingiem. Umowa outsourcingowa gwarantuje wykonanie usługi w uzgodnionym terminie, z uwzględnieniem najwyższych standardów usług. Dzięki temu firmy mogą skoncentrować swoje wysiłki na swojej podstawowej działalności. Co więcej, outsourcing pracowników IT umożliwia skorzystanie z doświadczenia i wiedzy najbardziej wykwalifikowanych specjalistów na rynku krajowym i zagranicznym 

Do osiągnięcia sukcesu w branży IT potrzebny jest wykwalifikowany zespół. Najlepsi specjaliści powinni mieć nie tylko wiedzę i doświadczenie związane z twardymi, technicznymi umiejętnościami, ale także cechować się m.in. zdolnościami komunikacyjnymi, kreatywnością, analitycznym myśleniem i inteligencją emocjonalną. Poszukiwanie nowych pracowników do działu IT, którzy spełnią te wymagania, stanowi jednak ogromne wyzwanie. Dlatego outscouring specjalistów IT jest niezbędnym wsparciem w zakresie efektywnych procesów rekrutacyjnych najlepszych talentów IT z rynku.

Źródła:

https://bulldogjob.pl/readme/najwazniejsze-wnioski-z-raportu-z-badania-spolecznosci-it-2022