Elastyczne modele pracy w outsourcingu IT: przewaga nad tradycyjnymi formami zatrudnienia

08 04
2024

Elastyczne modele pracy w outsourcingu IT: przewaga nad tradycyjnymi formami zatrudnienia

logo-kwadrat-3 Author: Natalia Szwedo

Natalia Szwedo – Rekruter IT z 4-letnim stażem w branży outsourcingowej, która rekrutacje do ról finansowych zamieniła na rekrutacje IT dla klientów z branży bankowości inwestycyjnej i FinTech. Do jej głównych zadań należy aktywne pozyskiwanie talentów oraz przeprowadzanie kompleksowego procesu rekrutacyjnego. Najlepiej odnajduje się w rekrutacjach z pogranicza biznesu i IT oraz cyberbezpieczeństwa. W codziennej pracy stawia na budowanie długofalowych relacji oraz przyjazne przeprowadzanie Kandydatów przez proces rekrutacji.

Elastyczne modele pracy w branży IT, takie jak praca zdalna i hybrydowa oferują pracownikom większą autonomię i równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym. Pandemia COVID-19 przyspieszyła tę zmianę, pokazując, że wiele zadań IT można skutecznie wykonywać zdalnie. Dzięki technologii, firmom IT udało się zachować produktywność i kontynuować projekty bez większych zakłóceń. Ten trend ku większej elastyczności prawdopodobnie utrzyma się, ponieważ zarówno pracownicy, jak i pracodawcy doświadczają korzyści płynących z takiego podejścia.

Różnorodność modeli pracy w outsourcingu IT

Trendy pracy zdalnej i hybrydowej w branży IT wskazują, że większość specjalistów IT preferuje te modele. Raport Remote and Hybrid Work in IT pokazuje, że 61% specjalistów IT pracuje w pełni zdalnie i ocenia ten model na 4,5 w pięciopunktowej skali. Ponadto, praca zdalna i hybrydowa pozytywnie wpłynęły na samopoczucie i produktywność 62% ankietowanych pracowników. Za największe korzyści w grupach, które pracują w modelu flexible uważa się też mniejsze wypalenie zawodowe oraz niższy poziom stresu. 

Elastyczne modele pracy, które okazały się skuteczne w kontekście pracy zdalnej i hybrydowej, mogą być również stosowane w ramach projektów outsourcingowych. Pomagają one sprostać nowym wyzwaniom i oczekiwaniom zarówno klientów, jak i zespołów projektowych.  Outsourcing specjalistów IT z wielu względów cieszy się rosnącą popularnością nie tylko w przypadku dużych przedsiębiorstw. Według przewidywań analityków firmy Gartner, globalne wydatki na usługi IT w 2024 roku wyniosą 1,5 bln dolarów, co oznacza wzrost o 8,7%  w porównaniu z 2023 rokiem

Zostań naszym Klientem

Elastyczne modele pracy vs. tradycyjne formy zatrudnienia w IT

Branża IT szybko ewoluuje, a wraz z nią zmieniają się oczekiwania pracowników oraz sposoby organizacji pracy. Elastyczne modele pracy zyskują na popularności, oferując różnorodność i adaptację do indywidualnych potrzeb pracowników oraz projektów. W przeciwieństwie do nich, tradycyjne formy zatrudnienia charakteryzują się stałymi godzinami pracy i miejscem wykonywania obowiązków. Ta różnica wpływa na wiele aspektów funkcjonowania firm IT, w tym na zarządzanie zespołami, efektywność i satysfakcję pracowników.

Przyjrzyjmy się niektórym różnicom, które praca zdalna wprowadziła na rynek pracy:

Flexi-time i praca zdalna

Elastyczne modele pracy często oferują możliwość dostosowania godzin pracy do indywidualnych preferencji pracownika oraz możliwość wykonywania zadań z dowolnego miejsca, co jest praktycznie niemożliwe w tradycyjnych modelach. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że środowisko pracy ma bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne pracowników.

Wpływ na produktywność

Elastyczność może znacząco zwiększyć produktywność pracowników, ponieważ mogą oni pracować w godzinach, w których czują się najbardziej efektywni. Mamy duży zwrot w kierunku przekonania, że pracownicy potrzebują więcej równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Dlatego też w nadchodzących latach coraz większy nacisk będzie kładziony na elastyczność w miejscu pracy. Raport Global Workplace Analytics pokazuje jasno, że firmy tracą 600 miliardów dolarów rocznie z powodu czynników rozpraszających uwagę w miejscu pracy.

Rekrutacja i zatrzymywanie talentów

Firmy oferujące elastyczne modele pracy często są postrzegane jako bardziej atrakcyjne przez specjalistów IT, co ułatwia rekrutację i zwiększa lojalność pracowników. Raport Polish IT Community Report 2023 pokazuje, że aż 77% ankietowanych pracowników do pozostania w obecnej pracy motywuje elastyczność (np. praca zdalna lub elastyczne godziny pracy).  

Dlaczego elastyczność jest kluczowa w IT?

Firmy outsourcingowe, które oferują swoim pracownikom możliwość dostosowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb, nie tylko zwiększają ich zadowolenie i lojalność, ale również stają się bardziej konkurencyjne na rynku pracy. Elastyczność ta umożliwia również lepsze zarządzanie zespołami rozproszonymi, co jest nieocenione w projektach międzynarodowych.

W kontekście globalnej konkurencji i ciągłej potrzeby innowacji, outsourcing IT z elastycznymi modelami pracy oferuje firmom znaczącą przewagę. Pozwala na szybsze skalowanie zespołów, dostosowanie do zmieniających się wymagań projektowych oraz efektywniejsze zarządzanie kosztami. Co więcej, takie podejście sprzyja atrakcyjności firmy w oczach specjalistów z całego świata, którzy poszukują nie tylko ciekawych projektów, ale również warunków pracy, które wspierają równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym.

Praca zdalna – jakie są korzyści dla branży IT?

Obecnie sektor IT jest najbardziej skłonny do pracy zdalnej, ze względu na charakterystykę zadań, które często można wykonywać przy użyciu jedynie niezawodnego połączenia internetowego. Według danych, 45% pracowników sektora IT pracuje zdalnie na pełny etat, a dodatkowe 30% korzysta z modelu hybrydowego. To oznacza, że praca zdalna jest już powszechnym modelem pracy w branży IT.

Praca zdalna przynosi wiele korzyści dla sektora IT. Przede wszystkim: 

  • umożliwia rekrutację i zatrudnienie utalentowanych pracowników z dowolnego miejsca na świecie,
  • zwiększa dostęp do globalnego rynku talentów,
  • pozwala na większą elastyczność i autonomię w zarządzaniu czasem pracy, 
  • przyczynia się do zwiększenia produktywności pracowników,
  • zmniejsza koszty wynajmu i utrzymania przestrzeni biurowej.

Niemniej jednak, istnieją także wyzwania związane z pracą zdalną w branży IT. Jednym z nich jest konieczność zapewnienia odpowiednich narzędzi i infrastruktury technologicznej, aby umożliwić pracownikom efektywne wykonywanie zadań. Ponadto, komunikacja i współpraca między zespołami mogą być utrudnione ze względu na brak bezpośredniego kontaktu osobistego. Jednak rozwój technologii i dostępność nowoczesnych narzędzi do komunikacji online przyczyniają się do łagodzenia tych wyzwań.

Kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu elastycznych modeli pracy w IT

Implementacja elastycznych modeli pracy w sektorze IT wymaga przemyślanej strategii, która uwzględnia zarówno potrzeby biznesu, jak i oczekiwania pracowników. Skuteczne zarządzanie projektem i komunikacja stają się fundamentem, na którym opiera się sukces. Istotne jest, aby zrozumieć, że elastyczność nie oznacza braku struktury czy reguł. Wręcz przeciwnie, wymaga ona wypracowania jasnych wytycznych dotyczących realizacji zadań, oceny efektywności pracy oraz sposobów komunikacji. Poniżej przedstawiamy kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

Definiowanie jasnych celów

Zarówno na poziomie zespołów, jak i indywidualnych pracowników. To pozwala na skuteczną ocenę postępów i dostosowanie strategii w razie potrzeby.

Budowanie kultury zaufania

Zaufanie jest kluczowe w modelach pracy, gdzie nie zawsze możliwe jest bezpośrednie nadzorowanie działań pracowników. Wymaga to od liderów umiejętności delegowania zadań i zaufania kompetencjom zespołu.

Ciągłe szkolenie i rozwój kompetencji

W dynamicznie zmieniającym się świecie technologii, nieustanne podnoszenie kwalifikacji jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności i innowacyjności. Dostęp do szkoleń, warsztatów oraz konferencji branżowych powinien być ułatwiony przez pracodawcę. Ponadto, elastyczne modele pracy wymagają od pracowników nie tylko technicznych umiejętności, ale również zdolności do samodzielnej organizacji pracy, zarządzania czasem i efektywnej komunikacji. Wspieranie rozwoju tych kompetencji przyczynia się do budowania silnych, samodzielnych zespołów, zdolnych do efektywnego realizowania projektów w zmieniających się warunkach.

Elastyczne modele pracy w outsourcingu IT umożliwiają firmom korzystanie z globalnego rynku talentów, co pozwala na szybsze znalezienie specjalistów o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu. Dzięki temu firmy mogą efektywniej realizować projekty oraz zapewnić wyższą jakość usług swoim klientom. Jednocześnie posiadają większą skalowalność i efektywność operacyjną, co przekłada się na lepsze rezultaty biznesowe i pomaga utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku w erze cyfrowej transformacji.

Bibliography:

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/01-17-2024-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-six-point-eight-percent-in-2024
https://www.flexjobs.com/blog/post/remote-work-statistics/
https://globalworkplaceanalytics.com/resources/costs-benefits
https://itwiz.pl/juz-61-specjalistow-z-branzy-it-pracuje-w-pelni-zdalnie/