Jaką rolę pełni Software Developer i dlaczego jest kluczowy w dynamicznie zmieniających się realiach biznesowych?

02 04
2024

Jaką rolę pełni Software Developer i dlaczego jest kluczowy w dynamicznie zmieniających się realiach biznesowych?

Author: Andrzej Kicinger

Andrzej Kicinger – ekspert IT z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych dla największych przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Obecnie zaangażowany w projekty z obszaru bankowości korporacyjnej dla BNP Paribas.

Każdego dnia korzystamy z najróżniejszych aplikacji i systemów. Budzimy się spoglądając na smartwatch. Specjalne narzędzia online układają nam menu na cały dzień. Jadąc do biura korzystamy z rekomendacji najlepszej trasy, w pracy zaawansowane systemy ułatwiają nam osiąganie celów biznesowych, a po pracy… – każdy z nas wymieniłby jeszcze wiele aplikacji. Jest ich bez liku. Niektóre pełnią bardzo podobne funkcje, inne z kolei skrajnie odmienne. Jedne spełniają nasze oczekiwania bardziej, inne mniej, ale wszystkie łączy jedno: do ich stworzenia i ich działania potrzebna jest technologia informatyczna oraz fachowcy, którzy się na niej znają – Software Developerzy.

Kim jest Software Developer i czym zajmuje się na co dzień?

Software Developer to specjalista, który potrafi użyć technologii informatycznej do tworzenia i rozwoju aplikacji lub systemu informatycznego. Mówiąc najprościej: to osoba pisząca programy komputerowe. 

Głównym zadaniem inżyniera IT pełniącego tę rolę jest implementacja nowych funkcjonalności aplikacji oraz poprawek w odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników. Przed przystąpieniem do działania Software Developer zapoznaje się z wymaganiami biznesowymi, w czym pomaga współpraca z Analitykami Biznesowymi.

Gdy wymagania są jasno określone i nie budzą wątpliwości, kolejnym ważnym krokiem jest wybór właściwej drogi realizacji funkcjonalności, w czym z pewnością warto się wspierać sugestiami zespołu deweloperskiego. Po ustaleniu tego, co dokładnie należy zaimplementować oraz przy użyciu jakich rozwiązań, nadchodzi czas na właściwe programowanie. 

Nieodzowną częścią programowania jest pisanie testów jednostkowych, które stanowią swego rodzaju dowód jakości zaimplementowanego kodu. Ostatni etap pracy Software Developera polega zwykle na opracowaniu krótkiej dokumentacji, która ułatwi dalszy rozwój oraz utrzymanie aplikacji. 

Od czasu do czasu mogą pojawić się zgłoszenia użytkowników, które wymagają wprowadzenia poprawek do aplikacji. W takim przypadku Software Developer w pierwszej kolejności stara się odtworzyć sytuację opisaną w zgłoszeniu, zidentyfikować jej główną przyczynę, a następnie zaimplementować poprawkę usuwającą niepożądane działanie aplikacji. Tu również kluczową częścią jest pisanie testów jednostkowych oraz aktualizacja dokumentacji.

Dlaczego firmy potrzebują ekspertów z tej dziedziny?

Rola Software Developera jest niezwykle ważna dla przedsiębiorstw, gdyż to właśnie oni poprzez wykorzystanie odpowiednich technologii informatycznych tworzą aplikacje oraz systemy, które podnoszą efektywność działalności tych przedsiębiorstw. Ich umiejętności pozwalają na ciągłe doskonalenie i rozwój istniejących rozwiązań, jak również szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku. Ponadto, Software Developerzy odgrywają istotną rolę w zapewnieniu jakości, bezpieczeństwa i stabilności oprogramowania, co ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy na tle konkurencji.

Jakie specjalizacje można wyróżnić wśród Software Developerów?

Tak jak możemy komunikować się z innymi ludźmi w różnych językach, tak też programy komputerowe są tworzone w różnych językach programowania. Wśród nich warto przywołać Javę, C#, Pythona czy Javascript. Wokół języków programowania powstają ekosystemy różnych bibliotek, frameworków, dobrych praktyk, których znajomość jest kluczowa do profesjonalnego tworzenia, rozwoju i utrzymania aplikacji. I stąd zasadniczo wynika konieczność specjalizacji. Software Developer nie tylko biegle posługuje się danym językiem programowania, ale potrafi także korzystać z ekosystemu zbudowanego wokół niego. W przypadku dużych ekosystemów Software Developer nie ma wyjścia – musi wybrać swoją specjalizację.

Jakie cechy powinien mieć dobry Software Developer?

Software Developer powinien przede wszystkim lubić rozwiązywać zagadnienia algorytmiczne i matematyczne. Dużą satysfakcję powinno mu dawać znajdowanie nie jakichkolwiek, ale jak najlepszych rozwiązań. Szczególnie ważną cechą jest też dbałość o szczegóły. Poznawanie i uczenie się nowych rozwiązań, frameworków czy technologii powinno być w jego DNA.

Bardzo ważną cechą jest również umiejętność pracy zespołowej wyrażająca się w szczególności w komunikatywności oraz otwartości na zdanie innych w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. 

Jakie największe wyzwanie czeka w najbliższym czasie Software Developera?

Myślę, że takim wyzwaniem, które jednocześnie jest wielką szansą, jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie wytwarzania oprogramowania. AI już teraz może istotnie podnieść produktywność tworzenia kodu czy obsługi zgłoszeń użytkowników i z pewnością z czasem będzie miała coraz większe znaczenie na tym polu. Praca Software Developera będzie ewoluowała w kierunku bardziej kreatywnych zadań, co jest oczywiście dobrą wiadomością – to ten typ zadań sprawia najwięcej satysfakcji.

Jeśli interesuje Cię praca na stanowisku Software Developer, lub innych rolach IT, sprawdź aktualną listę ofert ITDS.