Nearshoring

Pozyskanie odpowiednich specjalistów IT w obrębie tego samego kraju może być dla wielu firm problematyczne ze względu na niedobór pracowników na rynku lub wysokie stawki, wykraczające poza założony przez firmę budżet. W takiej sytuacji pracodawcy decydują się na nearshoring, czyli outsourcing inżynierów IT z krajów bliskich geograficznie, na przykład sąsiedzkich.

Wpływ, jaki praca zdalna wywarła na rynku, jest znaczący. Home office w ogromnym stopniu spopularyzował zespoły multinarodowe. Ponieważ stuprocentowa obecność w biurze jest coraz rzadziej wymaga, firmy coraz chętniej sięgają po wsparcie pracowników z innych krajów. Posiadanie wewnętrznych struktur IT, na przykład dedykowanego działu, często generuje ogromne koszty, dlatego outsourcing IT w takiej formie jest dla przedsiębiorstwa bardziej korzystny. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, iż większość specjalistów IT, niezależnie od kraju pochodzenia, potrafi komunikować się w języku angielskim, z kolei wiedza na temat poszczególnych narzędzi i programów jest uniwersalna. W przypadku nearshoringu – a więc outsourcingu z krajów położonych na tym samym kontynencie, wspólna strefa czasowa i stosunkowo małe różnice kulturowe sprawiają, że współpraca przebiega płynnie i przekłada się na sukces projektów. Pracodawcy zyskują dostęp do największych talentów IT, których umiejętności i doświadczenie mogą być kluczowe.

Nearshoring

Pozyskanie odpowiednich specjalistów IT w obrębie tego samego kraju może być dla wielu firm problematyczne ze względu na niedobór pracowników na rynku lub wysokie stawki, wykraczające poza założony przez firmę budżet. W takiej sytuacji pracodawcy decydują się na nearshoring, czyli outsourcing inżynierów IT z krajów bliskich geograficznie, na przykład sąsiedzkich.

Wpływ, jaki praca zdalna wywarła na rynku, jest znaczący. Home office w ogromnym stopniu spopularyzował zespoły multinarodowe. Ponieważ stuprocentowa obecność w biurze jest coraz rzadziej wymaga, firmy coraz chętniej sięgają po wsparcie pracowników z innych krajów. Posiadanie wewnętrznych struktur IT, na przykład dedykowanego działu, często generuje ogromne koszty, dlatego outsourcing IT w takiej formie jest dla przedsiębiorstwa bardziej korzystny. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, iż większość specjalistów IT, niezależnie od kraju pochodzenia, potrafi komunikować się w języku angielskim, z kolei wiedza na temat poszczególnych narzędzi i programów jest uniwersalna. W przypadku nearshoringu – a więc outsourcingu z krajów położonych na tym samym kontynencie, wspólna strefa czasowa i stosunkowo małe różnice kulturowe sprawiają, że współpraca przebiega płynnie i przekłada się na sukces projektów. Pracodawcy zyskują dostęp do największych talentów IT, których umiejętności i doświadczenie mogą być kluczowe.

Do popularnych krajów nearshoringowych należy m.in. Polska. Z wiedzy i zdolności Polaków korzystają m.in. firmy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji czy krajów skandynawskich. Ze względu na swoje korzystne położenie geograficzne w samym sercu Europy, strefę czasową wspólną z wieloma innymi krajami unijnymi (GMT + 01:00), wysoko wykwalifikowanych specjalistów, rozwiniętą infrastrukturę technologiczną, nasz kraj wzbudza zainteresowanie wielu inwestorów. Dodatkowo, w Polsce obowiązują restrykcyjne prawa dotyczące poufności danych, co zapewnia bezpieczeństwo informacji udostępnianych przez klienta. W Polsce swoje oddziały mają tak znane marki jak Google, Amazon czy Microsoft.

ITDS świadczy zarówno usługi nearshoringu, jak i offshoringu, czyli outsourcingu specjalistów do bardziej odległych regionów świata. Dla zainteresowanych pracą na zagranicznych projektach jest to doskonała okazja na wzbogacenie swojego portfolio o doświadczenie w międzynarodowym środowisku, z kolei dla klientów to szansa na pozyskanie wsparcia najlepszych inżynierów IT przy zachowaniu zbilansowanego budżetu. W ramach nearshoringu współpracowaliśmy już z wieloma markami m.in. z sektora finansowego czy farmaceutycznego. Dzięki nam zespoły wykwalifikowanych specjalistów zrealizowały projekty na światową skalę.