Wyniki 108 od 108
Wyczyść
Wszystkie lokalizacje
Wyczyść
Wybierz kategorię

Minimalne oczekiwane wynagrodzenie (zł/ miesięcznie)

 

Junior IT Analyst

FullStack Developer (Java + Angular)

DataBase Developer

DevSecOps Security Analyst

Java Developer

Technical Writer

IFS Support Specialist (ERP)

Senior Test Automation Developer

UniFlow Configuration Specialist

Technical Project Manager

Technical Product Manager

Vulnerability Management Reporting Analyst

Senior PHP/Lavarel Developer

Fullstack Developer (Java/Angular)

Senior Business Analyst

Service Governance Senior Specialist

DevSecOps

UX UI Designer

Solution Architect

Lead Infrastructure Architect

Traded Risk Contractor CCR/XVA

Business Manager

Technical Writer

Control Design and Oversight Senior Lead

Python Developer

Senior Tester

Cyber SRE Cryptography Engineer

Cloud FinOps Technical Engineer

Junior UniFlow Configuration Specialist

IT Support Specialist

Senior IT Analyst

Junior Infrastructure Administrator

Informatica Power Center Developer

AWS Cloud Engineer

POD Tech Lead

Business and Systems Analyst – ESB

Dev-Ops (Kafka)

Tech Delivery Lead

Senior IT PM/ Test Strategist

Senior Business Analyst

Data Discovery and Security Engineer

Security Engineer – Antimalware Endpoint Security

Senior PMO Manager

PMO

Program Manager

Structured Data Cloud DLP SME

SAP BASIS Consultant – IT/IS Team

Vulnerability Management Operations Analyst

ScrumMaster

Technology Control Change Manager

Senior Java Developer

Test Lead

Product Owner

Business Analyst

Trustee – Markets and Securities Services

Senior Software Developer

Data/Platform Engineer

SDLC Documentation Analyst

Dynamics 365 Agile Business Analyst

Senior Java Developer

GCP Engineer

MLOps Engineer

Treasury Risk SME – Stress Testing

Senior AVP MRM

Model Risk Policy Expert

Business and Project Management Specialist

Vulnerability Assessment SME

Full Stack Developer

Application Engineer

System Engineer specializing in SCCM/Intune

IT Business Support Manager

Senior BigData Developer

Middleware Technical Lead Analyst

Recruitment Team Lead/Senior Recruiter

Senior Project Manager / Capital Markets Expert

Financial Engineer

Agile Business Analyst

MSSQL Application DBA

Senior Production Engineer

Kubernetes Engineering

Data Engineer

Infrastructure Administrator

Cybersecurity Control Design Analyst

.NET/ Full Stack Tech Lead

Contact Center Aministrator

Axapta Specialist/Analyst

Big Data Developer

Environments & Release Lead

Nearshoring Manager

Recruitment Team Lead

Office Assistant

Business Manager

Ambitious IT Recruiter

Junior Sales Specialist

IT Talent Sourcer

Podczas procesu rekrutacyjnego ITDS kieruje się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, pochodzenie etniczne bądź społeczne, rasę, kolor skóry, język, przynależność do mniejszości narodowych, cechy genetyczne, religię, przekonania, poglądy np. polityczne, status społeczny lub majątkowy, niepełnosprawność, orientację seksualną lub tożsamość płciową. Wszyscy kandydaci zgłaszający się do procesu rekrutacji mają takie same szanse na wykazanie się swoimi umiejętnościami.